Esta mañana, jueves 10 de septiembre, a las 10:30 h se ha presentado en rueda de prensa la campaña “Convivencia desde el respeto” en el Ayuntamiento de Antsoain.

Serán un espacio más sostenible, con presencia de nuestros dos idiomas y con un compromiso firme frente a comportamientos y agresiones sexistas.

El Ayuntamiento de Ansoáin presenta la campaña de fiestas cuyo programa ha sido confeccionado contado con la participación de diferentes colectivos locales y todos los servicios municipales para que estos días puedan ser disfrutados en armonía entre sus habitantes. Dentro de la campaña se han desarrollado actuaciones encaminadas a activar la respuesta ciudadana para el fomento de los buenos tratos, del consumo responsable, la presencia del euskera y el cuidado del medio ambiente.

Uno de sus objetivos es que mujeres y hombres puedan disfrutar de las fiestas en condiciones de igualdad, fomentando para ello comportamiento de respeto y para que estas fiestas sean un espacio libre de agresiones sexistas, ya que el Ayuntamiento de Ansoáin se ha vuelto a adherir a la campaña de sensibilización del Gobierno de Navarra para las entidades locales. Entre otras acciones se ha establecido un protocolo específico en Policía Local para la atención y denuncia en caso de agresiones sexistas, poniendo a disposición de la población el 609 419 444. También se facilita un correo electrónico para quejas ciudadanas ante imágenes y comportamientos sexistas en las fiestas: igualdad@ansoain.es.

La campaña de fiestas también incide en el cuidado del medio ambiente y va a facilitar la separación y minimización de residuos.

Por otro lado, tanto el Ayuntamiento como los colectivos invitan a dar mayor presencia y utilización al euskera en todos los ámbitos de las fiestas.

Como otros años, las txoznas participan en la campaña de fiestas, y este año se suma también el Arrikurock, que será el sábado 12 de septiembre apartir de las 17:30 h. en la plaza Rafael Alberti en la semana prefiestas. Participan en el fomento de los buenos tratos, el consumo responsable, facilitando la identificación de personal euskaldun para quienes quieran utilizar el euskera, y en la atención en caso de agresiones sexistas en teléfono de Txosnagunea: 699 687 687.

La Macomunidad de Servicios Sociales incorpora a la campaña de fiestas la sensibilización en el consumo responsable de alcohol u otras drogas cuyo objetivo es la reducción de riesgos en las conductas de consumo de drogas.

foto

Espazio iraunkorragoa izanen dira, gure bi hizkuntzentzako lekuarekin eta jokaera nahiz eraso sexisten kontrako konpromiso irmoarekin.

Antsoaingo Udalak aurtengo festak aurkezten ditu. Egitaraua herriko hainbat talderen parte-hartzearekin eta udal zerbitzu guztiekin batera eratu da, herritarrek egun hauek elkarbizitza atseginean ongi pasatzeko. Kanpainaren barruan ekintzak garatu eta bideratu dira herritarrak hainbat gairen inguruan aktibatu nahi direlako: tratu onen sustapena, kontsumo arduratsua, euskararen presentzia eta ingurumenaren zaintza.

Emakumeek eta gizonek ongi berdintasun egoeran pasatzea festen helburuetako bat da; horretarako, errespetuz jokatzea bultzatzen da, festa hauek sexu erasorik gabeak izan daitezen –Antsoaingo Udalak Nafarroako Gobernuaren toki entitateentzako sentsibilizazio kanpainarekin bat egin du berriz–. Beste zenbait ekintzen artean, protokolo berezia finkatu da eraso sexistak gertatuz gero Udaltzaingoak arreta emateko eta salaketak jasotzeko, eta herritarren zerbitzura jarri da 609 419 444 telefonoa. Posta helbide bat ere eskura jarri da, irudi edo jokaera sexistak ikusiz gero, kexak jasotzeko: igualdad@ansoain.es.

Festen kanpainak ingurumenari ere arreta jartzen dio, eta hondakinak banatzea eta gutxitzea erraztuko du.

Bestalde, bai Udalak zein taldeek gonbita egiten dute euskari presentzia eta erabilera-maila handiagoa emateko festetako esparru guztietan.

Aurreko urteetan bezala, txosnek festetako kanpainan parte hartuko dute, eta, aurten, Arrikurock-ek ere bat egin du (larunbatean, irailaren 12an izanen da, Rafael Alberti plazan 17:30etik aurrera). Tratu onen sustapenean parte hartzen dute; kontsumo arduratsuan; euskara erabili nahi dutenentzat, lanean ari den jende euskalduna identifikatuz; eta eraso sexistak gertatuz gero, Txosnaguneko 699 687 687 telefonoan arreta emanez.

Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak alkohola edo beste drogak arduraz kontsumitzeko sentsibilizazio kanpaina ekarri du festetako kanpainara, droga kontsumoaren arriskuak murrizteko helburuarekin.